top of page

型號:C069CA

描述

  • 提供最佳的橫向移動性
  • 連接到 SEQUOIA® 和 SEQUOIA® SRT 線束的兩個門控連接點
  • 提供三種長度,用於調整琴橋上漸進工具的位置

 

規格

  • 材質:尼龍

固定式連接橋(SEQUOIA® 和 SEQUOIA® SRT專用)

NT$800價格
  • ePPE-centre-short-bw
  • FBpng
  • 野一灰
bottom of page